Ulusal Su Verimliliği Seferberliği ESENYURT BELEDİYESİ

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ve çevre sorunları nedeniyle su kaynaklarının kalite ve miktar yönüyle bozulması ve artan su talebi, su kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve akılcı kullanımını zorunlu hale getirmektedir.

Ulusal çalışmaların sonuçlarına ve uluslararası göstergelere göre Türkiye su stresi altındaki ülkeler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatılmıştır. 

Seferberlik kapsamında, ülkemizde tüm sektörlerde su verimliliğinin yaygınlaştırılması maksadıyla ileriye dönük hedeflerin, stratejilerin ve eylemlerin belirlendiği "Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)" 4 Mayıs 2023 tarihli ve 32180 sayılı Resmi Gazete ile 2023/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayınlanmıştır.

Su verimliliğinin sağlanmasına ilişkin ulusal stratejiler ve önümüzdeki 10 yıla yönelik eylem planlarını, belirlenen hedefler doğrultusunda kentsel, tarımsal ve endüstriyel su kullanımlarında su verimliliğinin sağlanması adına yapılabilecekleri incelemek için https://www.suverimliligi.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

YAYINLANMA TARİHİ:

18.4.2024